^Till toppen

Välkommen till Eslöv Höör Sotningsdistrikt

srsVi är ett privat företag som arbetar på uppdrag av Eslöv och Höör kommuner och utför de arbeten som Lagen om skydd mot olyckor föreskriver.

Vi tecknar också serviceavtal med företag/fastighetsägare inom vårt geografiska område för regelbunden tillsyn av ventilationssystem.
Våra huvudsakliga arbetsområden är:

  • Sotning,
  • Ventilationsrensning
  • Besiktning och täthetsprovning av nya och gamla skorstenar
  • Injustering av oljebrännare

När rensade ni er ventilation senast?

v1

I ventilationskanaler samlas med åren damm och andra partiklar från luften som cirkulerar i bostäderna. Konsekvenserna är väsentligt sämre ventilation och högre energiförbrukning.

Vi utför rensing av ventilationskanaler och erbjuder rensningsavtal. Då håller vi reda på när det är dags att rensa igen.

Du kan få ROT-avdrag på rengöringen av er/din ventilationssystem.

Spisfläktar och Imkanaler

ssp1

Som fastighetsägare är du ansvarig för att imkanalerna i din fastighet rengörs och brandskyddskontrolleras. Sedan 2004 ligger ansvaret på fastighetsägaren.

Vi utför rensing av spisfläktar/ imkanaler och erbjuder rensningsavtal. Då håller vi reda på när det är dags att rensa igen.

 

Du kan få ROT-avdrag på rengöringen av ventilationssystem.

Sotning

csp1

Sotning och brandskydd regleras i lagen. Som privat fastighetsägare och innehavare av eldstad får du automatiskt meddelande om när det är dags att sota och kontrollera brandskydd.

För att du skall få en automatisk meddelande så måste du vara registerad i vår register, är du osäker så hör av dig.

 

Har Du frågor, tveka inte att kontakta oss för råd